S.S.S

El Terminali Nedir ?
El terminali; el bilgisayarlarına verilen genel addır. Bununla birlikte el terminalerinin kullanım amacı bilgi transferidir. Bu bilgilerin transferi el terminalinin teknik alt yapısı ve çalışma şartlarına göre değişkenlik gösterir. Örneğin barkod okutma, karekod okutma veya manuel klavye kullanılarak bilgi girme yada dokunmatik ekran kullanılarak bilgi girme şeklinde gerçekleşir.Yine el terminallerinin kullanım alanlarına göre ileri düzeyde farklılaşmıştır (soğuk depolarda kulanılan el terminalleri ile sahada kulanılan el terminallerinin hem görsel hem teknik anlamda önemli farklılıklar göstermiştir). El terminallerinde bilgi transferi online ve ofline olmak üzere iki yolla gerçekleşir.Özetleyecek olursak el terminaleri, barkod, karekod veya manuel işlem yapılarak bilgi toplama, toplanan bu bilgilerin kayıpsız, hatasız istenen adrese online veya ofline teslim etmeyi sağlayan, kullanılan alanlara ve yazılımlara göre değişkenlik gösteren kullanımı kolay, hızlı el bilgisayarlarıdır.

toptan veya perakende ürün satışı yapılan işletmeler için El Terminali kullanarak depo sayımı ve ürün siparişi vermek üzere hazırlanmış mobil yazılımdır.

deponuzda stok işlemlerini kolay ve pratik yapmanızı sağlar.
Sayım ve sipariş girişleri barkod okutma yöntemiyle yapılmaktadır. İstenirse işlem sırasında ürün kodları elle girilerek de yapılabilmektedir. Bu kodlamalar işletmenize özel seçtiğiniz Barkod türü ile de belirlenebilir. Bunun için kusursuz çalışan barkod yazılımları Ürün bilgileri girilirken ürün kodu ve ürüne ait barkod numaraları eşlenmis olarak takip edilmektedir.

her sene ya da her mali yıl sonunda şirletlerin depola- rında bulunan stokların fizik- sel adetleri ile sistemlerinde görülen rakamların birbirleri ile aynı olup olmadıklarını görmek amacıyla yapılan işlemdir..

Bir satış yerinde satışa hazır bulundurulan malların tümü, istif.
Bir sanayi dalında yararlanılan ham, işlenmiş ya da yarı işlenmiş “mamül”maddelerin tümü.
Bir gereksinmeyi karşılayacak maddeden çok miktarda yığma, istif.
Satılmamış, istif edilmiş mal, depolanmış mal.
Bir malın reyonda tutulması gereken max. ya da min miktarıdır
Stok tanımlamaları:Bir diğer tanıma göre stok gelecekte duyulabilecek talebi karşılamaya yönelik olarak malların biriktirilmesidir. Belirtilen mal stokları üretici firma için hammadde, yarı mamul, mamul, bakım firması için satın alınan yedek parçalar, perakendeci firmalar için satın alınan mamuller, hizmet firmaları içinse tedarik malzemeleridir.(purchased supplies)

El terminali nedir? El terminali nedir?

El terminali nedir? El terminali nedir?

  • Depolama nedir? Neden gereklidir? Faydaları nelerdir?
  • Depo ve depocunun önemi
  • Depolamanın önemi ve işletme içindeki yeri ve diğer bölümlerle olan ilişkileri
  • Öğrenen organizasyon. KAİZEN’e giriş
  • Sıfır hatalı stok yönetimi
  • Lojistik ve disiplin (dayanışma, ekip olma, sorumluluk alma, işi sevmenin önemi)
  • Güvenli çalışma
  • Deponun iç organizasyonu
  • Depo bir maliyet bileşenidir! Depo neden bir gereksinimdir?
   • Stok planı (Stok Maliyeti, Stok Devir Hızı)
  • Depo yerinin seçimi
  • Depo iç düzeninin hazırlanması ve etkin kullanımı
  • Depo maliyetlerinin irdelenmesi ve verimlilik hesaplarına giriş
  • Depo değerlendirme ölçütleri. Etkin depolama işlemleri
   • Aktarma standartları
   • Hacimden yaralanma standartları
   • Performans ve kontrol raporları
   • Maliyet planlaması
   • Maliyet tasarruf yöntemler
  • Depo verimlilik esasları ve hesapları
  • Stok maliyetleri ve maliyet düşümünün sağlanması için ipuçları
  • Adresleme teknikleri
  • Mal hareket şekilleri
   • FİFO-LİFO
   • KAİZEN ve KANBAN. Kartla mal hareketi. JIT Modeli.
   • JIT’e farklı bir yaklaşım
  • Depo projelendirme esasları
  • Depolama sistemleri ve projelendirmedeki yeri
  • Depolama işlemlerinde verimlilik hesapları
  • İstif makinelerinin kullanımı
   • istif makinelerinin kullanımında TPM’nin yeri.
   • TPM’nin önemi
  • Araç gereç donanım seçim esasları ve bakımı
  • Temel depolama prosedürleri
   • Stok sorumluluğu
   • Sorumluluk analizi
   • Kabul prosedürü
   • Sevkiyat prosedürü
   • Depolama dökümanlar
   • Talimatlar
  • Bu prosedürlerin elektronik ortamda yapılmasının pratik ve yaşamsal faydaları
  • Barkod uygulamalarının elektronik ortamdaki önemi
  • Sıfır hatalı depo.
  • Bu husus sağlamak amacına yönelik teknolojik donanımlar
  • Malzeme kodlama sistemleri

Sık sorulan Sorular Bölümü Sizden gelecek cevaplarla da genişletilecektir.

Sık sorulan Sorular Bölümü Sizden gelecek cevaplarla da genişletilecektir.


Depo Sayım nedir? Stok Nasıl Sayılır ? Hangi Yazılım anlınır ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *